Kontakt

AUTO KUBELKA

Miroslav Kubelka - Velenice 10, 289 01 Dymokury, +420 777 620 649

Jaroslav Kubelka - Chelčického 885, 290 01 Poděbrady, +420 602 384 424

mail: auto.kubelka@seznam.cz